Pisalo se je leto 1992, ko so zanos, intuziazem, znanje in želja po nečem novem v Celju, botrovali rojstvu nove gospodarske družbe.

Slogan podjetja »za vas le najboljše« je bila smernica podjetju od samega začetka in ta se je ohranila vse do danes. Za jutri pa stopajo v ospredje še tehnološko znanje, napredek in korak k popolnosti.

Optis postavlja v ospredje sočloveka, tako uporabnika izdelkov in storitev kot tudi sodelavca.

Najboljša motivacija so zadovoljni kupci, kar je nagrada za dobro opravljeno delo in visoko kvalitetne izdelke. Pozornost posvečamo optimalnemu svetovanju našim strankam in skrbnemu pripravljanju ponudb.

V vsakem časovnem obdobju, v vseh sistemih je bil vedno v ospredju človek, včasih vidno včasih, prikrito, ampak vendarle. Tega dejstva se zavedamo tudi pri nas, in tako vedno postavljamo v ospredje človeka, odnose med ljudmi tako med zaposlenimi kot tudi med strankami. Še tako dober stroj ali naprava potrebuje človeško roko, če na za drugo za to da obrne glavno stikalo!

Naše prednosti: